TROMED TRAINING - warsztaty dysfagia

Zapraszamy na warsztaty

DYSFAGIA
zaburzenia połykania
w pracy z pacjentem neurologicznym
Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

Dysfagia:
   - przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania
   - testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne
   - zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów, instruktaż dla rodziny

Strategie terapeutyczne - ćwiczenia praktyczne:
   - traktu ustno-twarzowego
   - adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2-brzuśćcowego, MOS)
   - ćwiczenia miofunkcyjne
   - stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła

Kompensacyjne metody leczenia - ćwiczenia praktyczne:
   - techniki kontroli posturalnej wspomagające bezpieczne połykanie pacjenta po udarze mózgu, w chorobie Parkinsona, SM, SLA, po urazie mózgowo-czaszkowym
   - facylitacja wzorców karku, języka, ruchomości szczęki, krtani, ruchów języka, mięśni mimicznych


Warsztaty prowadzi mgr Ewa Świątek - fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi.

Koordynator Zespołu Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WSS im. Kopernika w Łodzi.

Terapeutka wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobath dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej).

Koszt warsztatów - 199 zł zawiera materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Rabaty dla grup 10-osobowych

Zapisy:
- telefonicznie: 42 684 32 02, 501 893 590
- mailowo: szkolenia@tromed.pl

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.