TROMED - zaopatrzenie medyczne - podstawy neurorehabilitacji

Zapraszamy na szkolenie

PODSTAWY NEUROREHABILITACJI
moduł II - udar mózgu

Program szkolenia obejmuje warsztaty praktyczne:

 1. Diagnostyka funkcjonalna u pacjenta po udarze mózgu.
 2. Podstawowe problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii:
  • a) reedukacja funkcji kończyny górnej: sięganie, chwytanie, manipulowanie
  • b) reedukacja postawy - kontrola posturalna, pionizacja: zmiany pozycji, aktywności tułowia, balans (testy statyczne i dynamiczne)
  • c) reedukacja funkcji kończyny dolnej, lokomocja: analiza prawidłowego chodu, analiza mechanizmów chodu patologicznego, badanie segmentarne, "torowanie" fazy podporowej i przenoszenia
  • d) strategie rehabilitacji: reedukacja funkcji ruchowych, kompensacja kierowana, terapia ruchowa wymuszona koniecznością, metody neurofizjologiczne
  • e) przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
 3. Dysfagia:
  • a) przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania
  • b) testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne
  • c) zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów oraz instruktaż dla rodziny
  • d) strategie terapeutyczne: adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2 brzuśćcowego, MOS), ćwiczenia miofunkcyjne, stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła)
  • e) specjalne techniki ułatwiające połykanie.
 4. Wyroby medyczne dla pacjenta po udarze -możliwości i ograniczenia.Szkolenie prowadzą:

- dr n. med. Magdalena Pruszyńska - specjalista fizjoterapii, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Kliniki Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (staż pracy ponad 15 lat - były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WSS im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych).

- mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych (staż pracy 15 lat m.in. w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi).

- mgr Ewa Świątek - fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi. Koordynator zespołu wczesnej rehabilitacji neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WSS im. Kopernika w Łodzi.

Prowadzące szkolenie są terapeutkami wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobath dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi.Koszt szkolenia - 390 zł zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.