TROMED TRAINING - podstawy neurorehabilitacji

Zapraszamy na szkolenie

PODSTAWY NEUROREHABILITACJI
moduł 1 - udar mózgu

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zajęcia teoretyczne:

  1. udar mózgu, kliniczne następstwa udaru, diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii, rokowanie, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczność układu nerwowego

  2. aktualne zaleceniach dotyczące fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu (niedokrwiennym i krwotocznym) - doświadczenia własne w realizacji wytycznych


Zajęcia praktyczne:
  1. przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji

  2. propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych:
 • a) wiotkość
 • b) nadmierna spastyczność
 • c) zaburzenie funkcji kończyny górnej - sięganie, chwytanie i manipulowanie
 • d) zaburzenie funkcji kończyny dolnej oraz tułowia - reedukacja postawy, zmiany pozycji, pionizacja i lokomocja

 • 3. podstawy metod neurofizjologicznych - wykorzystanie metody Bobathów w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Szkolenie prowadzą terapeuci wielu metod specjalnych m.in. metody Bobathów dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej; z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi:

- dr Magdalena Pruszyńska - specjalista fizjoterapii z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WSS im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych

- mgr Monika Wutke - specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych, 15-letnie doświadczenie w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi.Koszt szkolenia - 290 zł zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.