TROMED - zaopatrzenie medyczne - logopedia w pracy z pacjentem

Zapraszamy na szkolenie

Logopedia w pracy z pacjentem

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Terapia logopedyczna - założenia, zakres działań, uprawnienia.
2. Diagnoza logopedyczna, omówienie narzędzi diagnostycznych.
3. Grupy pacjentów objętych terapią logopedyczną.
   a. Wczesne wspomaganie logopedyczne.
   b. Wspomaganie rozwoju dziecka z opóŸnionym rozwojem mowy.
   c. Terapia logopedyczna dorosłych (min. pacjenci z afazją, SM, ch. Parkinsona)
4. Studium przypadków.
5. Zaburzenia mowy a globalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego.
6. Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia.
7. Wspólne obszary działania fizjoterapeuty i logopedy.
8. Ćwiczenia - budowanie umiejętnośœci œświadomego i prawidłowego operowania oddechem.


Szkolenie prowadzi mgr Pola Dalba-Borowska - logopeda, psycholog, dyrektor Oœsrodka Rehabilitacji Biomicus w Warszawie.
Posiada dośœwiadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi; obecnie prowadzi badania w obszarze: rozwój mowy a kształtowanie umiejętnośœci poznawczych.


Koszt szkolenia - 250 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia znajduje się tutaj