TROMED TRAINING - Rehabilitacja Kardiologiczna moduł II

Zapraszamy na szkolenie

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W PRAKTYCE
moduł IIProgram szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna (KRK) u chorych po ostrym zespole wieńcowym (OZW)
- definicja, diagnostyka i podział OZW
- podstawy leczenia inwazyjnego

2. KRK u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
- po pomostowaniu aortalno-wieńcowym
- po leczeniu wad serca
- po transplantacji serca

3. KRK u chorych po wszczepieniu kardiostymulatora lub kardiokonwertera - defibrylatora

4. KRK u chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

5. KRK u chorych z chorobami współistniejącymi (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POCHP, inne)

6. Wpływ leków i używek na reakcje układu krążenia w trakcie wysiłki

Część teoretyczną szkolenia prowadzi dr n. med. Iwona Pyszczek - specjalista rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wykładowca akademicki, ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Część praktyczną prowadzi mgr Jakub Tracz - specjalista fizjoterapii, pracujący w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, instruktor, trener Nordic Walking, ultramaratończyk.

Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejszy udział w szkoleniu "Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce - moduł I"Koszt szkolenia - 340 zł zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Ilość punktów punktów edukacyjnych - 10.