TROMED TRAINING - Rehabilitacja Kardiologiczna moduł I

Zapraszamy na szkolenie

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W PRAKTYCE
moduł IProgram szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rehabilitacja kardiologiczna - definicja
2. Współczesne zasady rehabilitacji kardiologicznej
3. Prewencja pierwotna i wtórna schorzeń układu sercowo-naczyniowego jako stały element rehabilitacji kardiologicznej
4. Studium przypadku
5. Metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem sprzętu medycznego
6. Metody terapeutyczne rehabilitacji kardiologicznej
7. Rola edukacyjna fizjoterapeuty w rehabilitacji kardiologicznej

Część teoretyczną szkolenia prowadzi dr n. med. Iwona Pyszczek - specjalista rehabilitacji medycznej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wykładowca akademicki, ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Część praktyczną prowadzi mgr Jakub Tracz - specjalista fizjoterapii, pracujący w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, instruktor, trener Nordic Walking, ultramaratończyk.

Koszt szkolenia - 290 zł zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.

Ilość punktów punktów edukacyjnych - 10.