TROMED - zaopatrzenie medyczne - indywidualne przedmioty pionizujące

pionizatory statyczne

Pionizator statyczny służy do biernej pionizacji pacjenta. Podczas tego procesu następuje adaptacja zmysłu równowagi, adaptacja organów wewnętrznych, adaptacja układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, może wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.
Zestaw pasów i pelot pozwala osobie pionizowanej czuć się pewnie, bezpiecznie a zarazem swobodnie.

Pionizatory statyczne są najbardziej popularne w grupie osób porażonych czterokończynowo, osób z nadwagą, słabych fizycznie lub osób z poważnymi deformacjami ciała, uniemożliwiającymi pionizację dynamiczną.

Do pionizatorów statycznych istnieją praktycznie nieograniczone możliwości zaprojektowania i dodania wyposażenia wykonywanego na miarę, takiego jak: ortezy stóp, kolan, głowy, tułowia itp.


model: Baffin

BAFFIN jest doskonałym pionizatorem przeznaczonym do rehabilitacji osób z porażeniem i niedowładami kończyn i tułowia.

Urządzenie spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia dotyczące indywidualnych przedmiotów pionizujących zapewniając pionizację ciała, w pełni stabilizując kończyny i tułów, jak również biodra i kolana.

Funkcja pionizująca jest sterowana elektrycznie lub manualnie i nie wymaga podnoszenia pacjenta przez opiekuna czy fizjoterapeutę.

Płynność przechodzenia jednej funkcji w inną zapewnia pacjentowi wygodną i bezpieczną pozycję a opiekunom i fizjoterapeutom ułatwia pracę z pacjentem.

szczegółymodel: Master Dynamic Static Classic

Master Dynamic Static Classic to pionizator statyczny z podstawą wyposażoną w koła jezdne.
Przeznaczony do rehabilitacji przez pionizację osób z porażeniem bądź niedowładem kończyn dolnych.

Zalecany dla użytkowników na tyle silnych i sprawnych fizycznie aby samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy osoby pełnosprawnej z pozycji siedzącej na wózku powstać do pozycji stojącej w pionizatorze.
Wymagana jest niska waga ciała i duża sprawność fizyczna.model: Master Dynamic Static Plus

Master Dynamic Static Plus to pionizator statyczny z podstawą na kołach jezdnych wyposażony w system podnoszenia z wózka.

Przeznaczony do rehabilitacji przez pionizację osób z porażeniem bądź niedowładem kończyn dolnych lub kończyn dolnych i górnych.

Zalecany dla użytkowników, którzy nie są na tyle silni i sprawni fizycznie aby samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy osoby pełnosprawnej z pozycji siedzącej na wózku powstać do pozycji stojącej w pionizatorze.

W przeciwieństwie do pionizatora Master Dynamic Static Classic, użytkowanie tego pionizatora nie wymaga dobrej sprawności fizycznej, a wyższa waga ciała nie jest istotną przeszkodą.