TROMED - Majówka Nauka-Uroda-Zdrowie

"ŁÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

Informujemy, że przystąpiliśmy do udziału w programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, który jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.

W ramach programu, Uczestnicy po okazaniu aktualnej Karty otrzymują:

1. rabat w wysokości 10% od ceny detalicznej brutto produktów oferowanych w sklepach:
      * w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 17a
      * w Łodzi, przy ul. Milionowej 14
      * w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 16

Rabat nie obejmuje produktów refundowanych ze środków publicznych (NFZ, MOPS, PCPR, PFRON).

2. bezpłatne porady w zakresie doboru oferowanego sprzętu

3. bezpłatny udział w szkoleniach, w ramach programu szkoleniowego TROMED TRAINING, dla studentów kierunków fizjoterapia i pielęgniastwo oraz innych, pokrewnych kierunkach medycznych.