TROMED TRAINING - Fizjoterapia w onkologii

Zapraszamy na szkolenie

FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII -
zasady postępowania w wybranych przypadkach klinicznychProgram szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Epidemiologia nowotworów i czynniki ryzyka
2. Diagnostyka i leczenie nowotworów
3. Następstwa leczenia nowotworów (leczenie układowe, chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia)
4. Podstawy terapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów:
  - piersi
  - płuc
  - przewodu pokarmowego
  - okolicy głowy i szyi
  - układu moczowo-płciowego
  - układu nerwowego
  - w terminalnym okresie choroby nowotworowej
5. Praktyczne zastosowanie wybranych ćwiczeń i metod fizjoterapeutycznych w wybranych jednostkach chorobowych


Szkolenie prowadzi mgr Tomasz Błaszczyk - fizjoterapeuta będący wieloletnim pracownikiem Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie zajmuje się m.in. terapią obrzęku limfatycznego, manualnym drenażem limfatycznym połączonym z kompresjoterapią.

Doktorant na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzący zajęcia praktyczne z fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej.

Koszt szkolenia - 260 zł zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie.