contact@tromed.pl 42 684 32 02, 517 735 099

Aktualności

Wakacyjny rozkład jazdy

od 25 czerwca do 10 wrześniaZmiana zasad realizacji zleceń refundacyjnych

Obowiązuje od 1 czerwca 2022r.


Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022r. jesteśmy jako Świadczeniodawca zobowiązani do realizacji zleceń refundacyjnych wyłącznie na podstawie oryginału zlecenia, wystawionego i podpisanego przez lekarza.

Realizacja zleceń na podstawie numeru ewidencyjnego i numeru PESEL nie będzie możliwa .

Aktualizacja z 31 maja 2022r.

Wskazany obowiązek zostaje zniesiony do 31 sierpnia 2022r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679, z późn. zm.)
Zmiana godzin pracy sklepu Rzgowska

Od 1 września 2021r.
Informujemy, że od 1 września 2021r. Sklep Medyczny przy ul. Rzgowskiej 169/171 od poniedziałku do piątku pracuje w godzinach 10:00 - 18:00.
Obowiązujący druk zlecenia refundacyjnego

Ważne od 1 stycznia 2021r.


Informujemu, że od dnia 1 stycznia 2021r jesteśmy jako Świadczeniodawca zobowiązani do realizacji zleceń refundacyjnych wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).     wersja pdf druku

Zlecenia wystawione lub wystawione i potwierdzone na "starym" druku do 31 grudnia 2020r. podlegają realizacji według niezmienionych zasad.
Łódzka Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że uczestniczymy w programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, który jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.


W ramach programu, po okazaniu aktualnej Karty uczestnicy otrzymują:

  • rabat w wysokości 10% od ceny detalicznej brutto produktów oferowanych w naszych sklepach - z wyłączeniem produktów refundowanych ze środków publicznych (NFZ, MOPS, PCPR, PFRON).
  • bezpłatny udział w szkoleniach w ramach programu szkoleniowego TROMED TRAINING, dla studentów kierunków fizjoterapia i pielęgniastwo oraz innych, pokrewnych kierunkach medycznych.

Zapraszamy do naszych Sklepów Zaopatrzenia Madycznego.


Nasi dostawcy

Współpracujemy z największymi producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego w kraju.
Dzięki temu możemy dla Państwa zdobyć każdy sprzęt dostępny na rynku polskim będący w ofercie naszych partnerów handlowych.