contact@tromed.pl 42 684 32 02

Aktualności

Zmiana godzin pracy sklepu Rzgowska

do 1 maja 2023 roku
Informujemy, że od 1 maja 2023 roku Sklep Zaopatrzenia Medycznego Rzgowska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00.

We wtorki i czwartki pracujemy do godziny 19:00 - szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 684 32 02.


Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Obowiązuje od 1 stycznia 2023r.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), od 1 stycznia 2023 r. zmianie uległy:

  1. kryteria przyznawania wyrobów medycznych (grupa P lp. 91, 128 i 134)
  2. wzorce kompetencji (grupa O lp. 69 i 70, P lp. 97 102-105, 135-137)
  3. nazwy wyrobów (grupa P lp. 75 i 132)
  4. wprowadzono nowe pozycje w słowniku dla kodów grupie P lp. 89, 97, 100, 101, 102, 123, 129,135, 136 i 137 uwzględniające nowe limity finansowania.Dodatkowo zlecenia na wyroby medyczne wymienione w lp. 69, 70, 98, 103, 104, 129–131, 135 i 136 poprzedniego rozporządzenia tracą ważność z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zatem po 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości realizacji zleceń niezgodnych z nowelizacją rozporządzenia.Do pobrania:

  1. treść nowego rozporządzenia
  2. zestawienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023r.

Obowiązujący druk zlecenia refundacyjnego

Ważne od 1 stycznia 2021r.


Informujemu, że od dnia 1 stycznia 2021r jesteśmy jako Świadczeniodawca zobowiązani do realizacji zleceń refundacyjnych wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).     wersja pdf druku

Zlecenia wystawione lub wystawione i potwierdzone na "starym" druku do 31 grudnia 2020r. podlegają realizacji według niezmienionych zasad.


Nasi dostawcy

Współpracujemy z największymi producentami i dystrybutorami sprzętu medycznego w kraju.
Dzięki temu możemy dla Państwa zdobyć każdy sprzęt dostępny na rynku polskim będący w ofercie naszych partnerów handlowych.